دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 

 

مونوگرام (نشانه های حرفی): طراحی نشان با استفاده از حروف اول کلمات مانند LG یا HP

توجه: در صورت طراحی نشان نوشتاری انگلیسی همراه فارسی 50% مبلغ درج شده به فاکتور اضافه می گردد.

لوگو تایپ (نشانه های نوشتاری): طراحی نشان با درج کامل نام مانند VAIO، همراه اول

 

درخواست سفارش

 

 

مونوگرام (نشانه های حرفی): طراحی نشان با استفاده از حروف اول کلمات مانند LG یا HP

توجه: در صورت طراحی نشان نوشتاری انگلیسی همراه فارسی 50% مبلغ درج شده به فاکتور اضافه می گردد.

لوگو تایپ (نشانه های نوشتاری): طراحی نشان با درج کامل نام مانند VAIO، همراه اول

 

درخواست سفارش

لوگو

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام) ارائه ۵ طرح

  • هر ۵ طرح با هم ۵۰۰ هزار تومان

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام) ارائه ۳ طرح

  • هر ۳ طرح باهم ۳۰۰ هزار تومان

طراحی نشانه تصویری (آرم) ارائه ۵ طرح

  • هر ۵ طرح باهم ۵۰۰ هزار تومان

طراحی نشانه تصویری (آرم) ارائه ۳ طرح

  • هر ۳ طرح باهم  ۳۰۰ هزار تومان

طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ) ارائه ۵ طرح

  • هر ۵ طرح با هم ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بازسازی لوگو

بازسازی هر نشانه

  • هر نشانه ۱۵۰ هزار تومان

شعار تبلیغاتی

اسلوگان (slogan) یا شعار تبلیغاتی

  • هر شعار ۲۰۰ هزار تومان

شخصیت سازی

طراحی کاراکتر (شخصیت پردازی) ارائه ۳ طرح

  • هر ۳ طرح با هم ۳۰۰ هزار تومان
Go to top