یکشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

واژه CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management و به معنای مدیریت امور مشتریان است که در حقیقت راهبردی است برای جمع آوری نیاز ها و رفتارهای مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود ، چرا که داشتن رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کمپانی و کسب و کار است .

معرفی واحد


ارتباط با مشتریان (CRM)

کانون تبلیغاتی نوآوران پیام آتیه، به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و با هدف ارتقاء رضایت مشتریان، اقدام به توسعه واحد ارتباط با مشتریان (CRM) کانون نموده است.

رویکرد استراتژیک واحد ارتباط با مشتریان :

نظر به استراتژی های تدوین شده و اهداف ترسیم شده در کانون در حوزه مشتریان، این واحد وظیفه دارد با رویکرد تعاملی و دو سویه با مشتری نسبت به تامین رضایت حداکثری مشتریان اقدام نماید. 

وظایف عملکردی :

بنابر استراتژی های تعیین شده در حوزه ارتباط با مشتریان کانون، برای تسهیل و تسریع برقراری ارتباط با مشتریان نسبت به ایفای وظابف خود به شرح زیر اقدام می نماید.
  • ایجاد بسترهای ارتباطی با مشتریان از طریق راه های ارتباطی برای دریافت درخواست ها و شکایت های مشتریان
  • هدف گذاری برای رسیدگی به درخواست ها و شکایت های مشتریان در کوتاه ترین زمان قابل انجام در شرکت از طریق تلگرام امور مشتریان
  • برقراری ارتباط با مشتریان به منظور سنجش میزان رضایت ایشان از ارائه خدمات و با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

 

 

صفحه اصلی

Go to top